Ultralydkompetanse med erfaring siden 2001

For å bli spesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering må en være lege som først har fullført medisinsk utdanning og deretter ytterligere godkjent spesialisering på minimum 5 år. Spesialistutdanningen har spesifikke krav til godkjente utdanningsstillinger og praksistid, samt obligatoriske kurs. Spesialistutdanningen har blitt godkjent av Den norske legeforening.

KÅRE ULEVÅG
KÅRE ULEVÅGSpesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, samt godkjent Idrettslege NIMF.
 • Siden 2008: Inkludert i Kompetansesenteret for Idrett i Agder, nå Olympiatoppen Sør.

 • 2006 – 2008: Norges skiskytterforbund, ass. landslagslege

 • 2005: Godkjent Idrettslege NIMF, Norsk idrettsmedisinsk forening

 • 2003: Godkjent spesialistutdanning Fysikalsk medisin og Rehabilitering

 • Siden 2003: Deltid overlege ved Sykehuset Telemark HF, FMR poliklinikk.

 • 2001 – 2003: Spesialsykehuset for rehabilitering, Fys med & rehab, ass.lege

 • 2001: Oppstart kompetansebygging med dynamisk ultralyd

 • 2000 – 2001: Aust Agder Sentralsjukehus, Revmatologisk avd, ass.lege

 • 1999 – 2000: Allmennpraksis Gjerstad kommune

 • 1998 – 1999: Norsk idrettsmedisinsk institutt, utdanningsstilling.

 • 1997 – 1998: Regionsykehuset i Trondheim, Fys med & rehab, ass.lege

 • 1997: Autorisasjon som lege

 • 1996 – 1997: Turnustjeneste ved Tynset sjukehus og Kvænangen kommune

 • 1995: Medisinsk embetseksamen Universitetet i Oslo