Godkjent Idrettslege NIMF

Agder Fysikalsk Medisin ønsker å prioritere kort ventetid og en medisinskfaglig grundig undersøkelse, samt informasjon om den aktuelle diagnosen og behandlingen.

Velkommen til Agder Fysikalsk Medisin, Idrettsmedisin Sør

Agder Fysikalsk Medisin er et legekontor med spesialistkompetanse i Fysikalsk Medisin & Rehabilitering, samt godkjent som Idrettslege NIMF.

Legekontoret ble etablert i Tvedestrand i 2004. Resepsjonen er felles med Tvedestrand Legesenter.

Agder Fysikalsk Medisin drives privat uten driftsavtale med Helse Sørøst RHF. Vi ønsker gjerne å motta henvisninger fra fastleger, men pasienter kan selv direkte henvende seg til oss for timeavtale.